Rzeczoznawca samochodowy

Wyceny

 • wyceny wartości rynkowej pojazdów, w tym dla urzędów skarbowych, celnych i firm leasingowych,
 • wyceny wartości pojazdu w stanie uszkodzonym,
 • kalkulacje napraw powypadkowych,
 • wycena maszyn i urządzeń wszelkiego typu.

Oceny techniczne

 • oceny stanu technicznego pojazdów, w tym określenie czy pojazd miał wykonywane naprawy powypadkowe,
 • ustalenia przyczyn awarii pojazdów,
 • weryfikacja i oceny jakości wykonanej naprawy pojazdu,
 • litrażowanie pojazdów,
 • opinie techniczne dot. pojazdów zabytkowych (dojazd do klienta!).

Weryfikacja

 • weryfikacja kosztorysów i kalkulacji napraw,
 • weryfikacja wycen i rozliczeń szkód komunikacyjnych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, 
 • ustalenia danych identyfikacyjnych pojazdu na potrzeby wydziałów komunikacji oraz Stacji Diagnostycznych.